TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH DA

NHẬN NGAY ROUTINE CHUẨN CHUYÊN KHOA

Bài trắc nghiệm này được xây dựng với bộ câu hỏi chuyên sâu cho phép đánh giá tình trạng da của bạn đúng đắn nhất. Hãy dành khoảng 30 phút để thấu hiểu làn da mình nhé!

Bài đánh giá gồm 3 phần chính

hinh-1-1-v2.png

Loại da

Xác định loại da của bạn:
Da dầu, da thường hay da khô

hinh-2-1-v2.png

Độ nhạy cảm làn da

Xác định độ nhạy cảm của da bạn:
Da bạn nhạy cảm hay không nhạy cảm

hinh-3-1-v2.png

Các vấn đề da gặp phải

Xác định mức độ cụ thể của từng
vấn đề bạn gặp

(*) Lưu ý: nếu bạn đã biết tình trạng da của mình thì có thể tra cứu liệu trình Tại đây